Organigrama

Colegiul MIA

În scopul executării prevederilor art.33 din Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administratia publică centrală de specialitate şi a pct.16-18 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Investitii, aprobat prin Hotărirea Guvernului nr. 322 din 17.04.2018, precum și eficientizarea activităţilor ce ţin de implementarea programelor Agenţiei de Investiții...vezi documentul în întregime

Consilii Sectoriale

În scopul executării prevederilor Decizie Prim-ministrului nr. 107 din 28.10.2019, implementării politicii statului în domeniile de activitate ce ii sînt încredinţate Agenţiei de Investiţii, eficientizării activităţilor ce ţin de implementarea programelor Agenţiei de Investiți și în conformitate cu pct. 12 (9) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Investitii (H.G. 322/2018)...vezi documentul în întregime