Prin natura sa, sistemul fiscal al Republicii Moldova este progresiv. Există două tipuri de impozite și taxe percepute în această țară în funcție de instituțiile responsabile cu colectarea și gestionarea acestora: impozite și taxe generale de stat (centrale) și impozite și taxe locale.

Există 51 de tratate fiscale operaționale pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Moldova cu alte jurisdicții. Deși Moldova nu este membră a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Moldova aplică regulile OCDE în interpretarea Tratatelor de Dubla Impunere.

Acestea sunt principalele plăți centrale:

 • impozitul pe venit este de 12% pentru persoanele juridice și de 12% pentru persoanele fizice; totuși în cazul persoanelor juridice acest impozit poate fi mai mic dacă luăm în considerare un fermier - 7%, un rezident al Zonei Economice Libere - 6%, sau un rezident al Portului Internațional Giurgiulești - 3%;
 • taxa pe valoarea adăugată este diferită: cota standard este de 20%, dar pentru HORECA este de 8%, pentru produse farmaceutice și agroalimentare este de 8%, pentru gazele naturale 8%, iar pentru transportul internațional 0%;
 • accizele variază între 0,5% și 5%, în funcție de poziția tarifară a unui produs dat;
 • taxele vamale pot ajunge până la 30%, deși există o mulțime de scutiri și preferințe;
 • Taxa de drum, care depinde de capacitatea motorului sau greutatea vehiculului;
 • Impozitul pe avere, care include plățile pentru teren și proprietăți imobiliare - până la 50% din profit;
 • dividendele reprezintă 6%.
invest-in-moldova

Nerezidenți

Următoarele rate de impozitare la sursă se aplică plăților către nerezidenți

 • 6% pentru plățile de dividende, cu excepția dividendelor pentru profiturile obținute între 2008 și 2011, pentru care rata de impozitare la sursa de plată este de 15%.
 • 15% din suma retrasă din capitalul social legată de creșterea rezultată din distribuția profitului net și/sau a altor surse identificate ca fond propriu între acționari (asociați) pe tot parcursul perioadei fiscale 2010-2011, conform cotei de participare la capitalul social.
 • 12% pentru alte venituri.

Zonele Economice Libere (ZEL) reprezintă platforme de excepție, fiind soluții ideale pentru companiile axate pe producția orientată spre export, ce doresc să beneficieze de un regim vamal și fiscal preferențial.

În Moldova există 6 Zone Economice Libere, distribuite pe întreg teritoriul țării și poziționate strategic fie în proximitatea frontierelor, fie în marile centre urbane. Aceste ZEL oferă condiții preferențiale și sunt administrate de echipe specializate, orientate către nevoile clienților.

Activitățile desfășurate în cadrul ZEL sunt restrânse la producția industrială, ambalare, comerț, transport, logistică și utilități, cu prioritate acordată proceselor de fabricație. De asemenea, Portul Liber Internațional Giurgiulești și Aeroportul Liber Marculești oferă condiții similare cu cele ale ZEL, contribuind la facilitarea operațiunilor comerciale și logistice.">Această infrastructură avantajoasă reprezintă o oportunitate semnificativă pentru investitori și companii, consolidând poziția Moldovei ca destinație atrăgătoare pentru afaceri orientate spre export.

invest-in-moldova

Stimulentele în Zona Economică Liberă (ZEL)

0% impozit pe venitul corporativ pentru o perioadă de 3 (5) ani la investiții de cel puțin 1 (5) milion USD.

0% TVA, fără accize și taxe vamale

10ANI de garanție de stat privind modificările legislative

24/7 Birou vamal deschis non-stop la fața locului

Infrastructură rutieră și utilități

Aleea verde la frontiera UE (AEO - Operator Economic Autorizat).

Sistem dual de formare profesională

Suport profesional continuu oferit de Administrația ZEL

0.15 - 3.5 euro/m² Prețul de vânzare a terenului

Plăți în EUR/USD între rezidenții ZEL

Regim minim de inspecție și control de către stat

Stimulente pentru investiții

Portul Liber Internațional Giurgiulești

 • Dreptul neîngrădit de a desfășura orice activitate legală în Republica Moldova;
 • Rata redusă de impozitare pe venitul corporativ de 3% net, aplicabilă pentru activitățile desfășurate în cadrul PILG, pe o perioadă de 10 ani de rezidență;
 • Rata redusă de impozit pe venitul corporativ de 6% net, pentru următoarea perioadă până în 2030;
 • Scutire de taxe vamale;
 • Scutire de TVA și accize pentru expedierile către Portul Liber Internațional Giurgiulești (GIFP) și între rezidenții GIFP;
 • Garanția aplicabilității regimului fiscal și vamal existent la începutul activității, până în 2030.

Stimulentele Parcului Virtual pentru IT, Cercetare și Dezvoltare (R&D) și Inginerie

Legea privind Parcurile IT (77/2016) reglementează constituirea și funcționarea parcurilor informatice și tehnologice și a intrat în vigoare la 01.01.2017. Principalele stimulente acordate investitorilor domestici și străini, rezidenți ai parcurilor IT, includ:

7% Impozit de pe cifra de afaceri - care include: Impozitul pe Venitul Corporativ (CIT); Impozitul pe Venitul Personal (PIT); contribuțiile de securitate socială și taxele de asigurare medicală datorate de angajatori și angajați; taxele locale și imobiliare; taxa de drum..

Visa IT - poate fi obținută printr-un proces simplificat, ca beneficiu adițional pentru rezidenții Parcului IT. Permisiunea de muncă și rezidența poate fi emisă pentru o perioadă de până la 4 ani pentru Manageri și până la 2 ani pentru Specialiștii IT, ambele cu posibilitatea de prelungire.

Virtualitate - companiile rezidente pot desfășura activitatea lor oriunde pe teritoriul Moldovei. Nu este necesară prezența fizică în Parcul IT.

Simplificare - sau un proces simplificat de conformitate fiscală calculat lunar pe baza veniturilor înregistrate în luna de raportare, fără a lua în considerare datele cumulate înregistrate de la începutul anului calendaristic. Rezidenții trebuie să efectueze o verificare anuală prin intermediul unei companii de audit acreditate pe teritoriul Republicii Moldova. Având în vedere plata unică, se reduce timpul și personalul necesar pentru scopuri contabile și se reduce riscul de a comite erori în calcul. Acest lucru conduce, la rândul său, la un risc semnificativ redus de sancționare de către autoritățile de inspecție.

invest-in-moldova

Distribuirea impozitului unic între bugete

0,4%
- Taxe locale
- Impozit pe bunurile imobiliare

29,5%
- Impozit pe venitul corporativ
- Impozitul pe venitul personal
- Taxa de drumuri

15,4%
- Asigurare medicală
- (angajat și angajator)

54,7%
- Asigurare socială**
(angajat și angajator)

*7% din cifra de afaceri, dar nu mai puțin de 30% din salariul mediu pe economie, înmulțit cu numărul de angajați (EUR ~ 588 x 0.3 = EUR ~ 176, în 2023). Impozitul unic nu acoperă impozitul pe dividende, TVA, accize.

** Toți angajații Parcului IT beneficiază de acoperirea asigurărilor sociale limitată la 2/3 din salariul mediu pe economie (EUR ~ 588 x 2/3= EUR ~ 392, în 2023).

Parcuri Industriale

Parcurile Industriale (PI) sunt teritorii delimitate în care se desfășoară producție industrială, furnizare de servicii, cercetare științifică aplicată și/sau dezvoltare tehnologică cu unele facilități. În Republica Moldova există 10 Parcuri Industriale: PI Tracom (Chișinău), PI Bioenergagro (Drochia), PI Cimișlia (Cimișlia), PI Răut (Bălți), PI CAAN (Strășeni), PI Edineț (Edineț), PI Triveneta Cavi Development (Strășeni), PI Comrat (Comrat), PI "FAIP" (Durlești), PI "Cahul".

Stimulente în Parcurile Industriale

Promo video

PARCUL INDUSTRIAL "EDINEȚ"

Promo video

IPARCUL INDUSTRIAL "CIMIȘLIA"

Promo video

PARCUL INDUSTRIAL "FAIP"

Promo video

PARCUL INDUSTRIAL "RĂUT"

Promo video

PARCUL INDUSTRIAL "TRACOM"

Promo video

PARCUL INDUSTRIAL "CAAN"

Promo video

PARCUL INDUSTRIAL"LA TRIVINETA CAVI"

Promo video

PARCUL INDUSTRIAL "COMRAT"

Promo video

PARCUL INDUSTRIAL "CAHUL"

 
 • Re-zonare gratuită a terenurilor agricole în terenuri industriale;
 • Prețuri normative (sub valoarea de piață) pentru achiziționarea terenului;
 • Reducerea prețului de închiriere pentru terenurile de stat;
 • Conexiune gratuită la infrastructura existentă în parc;
 • Regim minim de inspecție și control din partea statului.

Pentru a evidenția oportunitățile de localizare existente, Guvernul a creat o hartă interactivă detaliată care include 50 de locații potențiale pentru investitori. Harta interactivă poate fi accesată la: https://www.iplatforms.gov.md/en.