Acorduri de Liber Schimb

Republica Moldova strălucește ca o economie emergentă în inima Europei, delimitată de România la vest și Ucraina la nord, est și sud. De la aderarea sa la Organizația Mondială a Comerțului în 2001, Republica Moldova s-a bucurat de privilegii în comerțul liber sau preferențial cu nu mai puțin de 47 de țări. Printre numeroasele asocieri și parteneriate comerciale pe care Moldova le-a adoptat, subliniem cele mai semnificative:

  • DCFTA   Zona de Liber Schimb Profund și Cuprinzător cu Uniunea Europeană
  • Acord de Liber Schimb cu Țările CSI   (Armenia, Azerbaijan, Tajikistan, Uzbekistan, Russia)
  • Acord de Liber Schimb cu Turcia
  • CEFTA (Acordul Central European de Liber Schimb)   UNMIK (Kosovo) Misiunea Interimară a Națiunilor Unite în Kosovo
  • EFTA EFTA (Asociația Europeană a Liberului Schimb)   – (Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland)
  • GUAM   Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică - (Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Republica Moldova)
  • ASTC     – Acord de Parteneriat Strategic, Comerț și Cooperare între Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Republica Moldova.

Toate aceste acorduri economice-comerciale permit companiilor rezidente din Moldova să aibă acces la piețe care adună mai mult de 1 miliard de potențiali clienți. Potențialul comercial

Trade potential

Uniunea Europeană reprezintă principalul partener comercial al Republicii Moldova. În 2022, volumul total al exporturilor moldovenești către UE a atins suma de 2,53 miliarde USD. Odată cu semnarea Acordului de Liber Schimb Profund și Cuprinzător (DCFTA) în 2014, Moldova a reușit să își dubleze valoarea bunurilor exportate pe piețele UE. Cele mai exportate produse către țările UE au fost mașini și aparate electrice, produse alimentare și băuturi, cereale și uleiuri, îmbrăcăminte, fructe și legume, precum și mobilier. Între timp, importurile din țările UE au crescut cu 38,6% în 2022, ajungând la 4,36 miliarde EUR (în principal combustibili minerali, mașini și aparate, produse chimice și conexe).

Volumul total al exporturilor și importurilor, exprimat în miliarde de dolari SUA (USD)

Datele din Harta Potențialului de Export generată de Centrul de Comerț Internațional estimează că Moldova are un potențial de export neexploatat de aproximativ 2,0 miliarde USD. Acesta reprezintă un argument suplimentar pentru crearea facilităților de producție orientate spre export în Moldova, cu cea mai mare contribuție provenind de la produsele de fabricație cu complexitate înaltă și moderată (cum ar fi scaunele auto, sârmă electrică izolată, printre altele), tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) și unele produse agroindustriale cu valoare adăugată ridicată.

Principalele sectoare economice includ agricultura, cu accent puternic pe producția de produse proaspete; vinificația, cu branduri recunoscute internațional; industria ușoară, în special textile și încălțăminte; carne și lactate; construcții; cosmetice; industria auto. Serviciile reprezintă peste 60% din totalul activității economice.

ITehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) este unul dintre cele mai promițătoare sectoare economice din Moldova, contribuind cu peste 10% la PIB. Companiile IT exportă aproximativ 80% din producția totală, având parteneri majori în această zonă, precum Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania, Țările de Jos și România.

Investiții Străine Directe

În ciuda proximității războiului din Ucraina, în anul 2022, Republica Moldova a înregistrat cel mai înalt volum de investiții străine directe (ISD) și cel mai mare flux net de ISD din ultimul deceniu. Cea mai mare parte a fluxului de ISD, în valoare de 867 de milioane de dolari SUA, a provenit din reinvestirea profiturilor (54%), ceea ce indică o încredere crescută în a face afaceri în Moldova din partea investitorilor existenți pe piață.

În 2022, stocul de investiții străine directe în economia Moldovei a atins suma de 4926 de milioane de dolari SUA, înregistrând o creștere de 15% față de anul precedent. Investitorii provin din țări diferite, iar Uniunea Europeană și Rusia contribuie semnificativ la totalul investițiilor. Acest lucru arată că Moldova este deschisă afacerilor pentru toată lumea. În ceea ce privește distribuția pe sectoare, investițiile străine directe sunt dominate de sectorul financiar, energetic, producție, comerț și tehnologia informației și comunicațiilor (ICT).

 

The Netherlands

Italy

Romania

Russia

Germany

USA

Austria

Great Britain

Switzerland

Turkey

În Moldova, a fost înregistrată o Asociație a Investitorilor Străini pentru a proteja drepturile investitorilor și pentru a consilia Guvernul în elaborarea politicilor publice. În plus, investitorii au la dispoziție mai multe organizații regionale pentru a-și urmări obiectivele - doar câteva dintre ele includ: Asociația Europeană de Afaceri, Camera de Comerț Americană, Camera de Comerț Italo-Moldoveană, Camera de Comerț Franco-Moldoveană, și filiala Camerei de Comerț Române în Moldova.

Investitorii și liderii de afaceri fac parte și dintr-un Consiliu Economic care oferă consiliere prim-ministrului Moldovei în probleme economice. În prezent, Consiliul Economic sub conducerea Prim-Ministrului are 142 de membri: 68 de asociații de afaceri, 11 reprezentanți ai comunității de cercetare, 14 reprezentanți ai organizațiilor internaționale active în domeniul reformelor de mediu de afaceri și 49 de reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice.

Costuri operaționale

Moldova oferă o forță de muncă foarte calificată și competitivă din punct de vedere al prețurilor. Costurile cu forța de muncă se situează printre cele mai scăzute din regiune și sunt suficient de reduse pentru a asigura operațiuni rentabile.

Serviciile publice se numără, de asemenea, printre cele mai scăzute cheltuieli din Europa: costul electricității este de 0,13 EUR/kV; un metru cub de apă costă 0,57 EUR; un metru cub de gaz natural costă 0,93 EUR, iar serviciile de canalizare taxează 0,79 EUR pentru un metru cub.

Spațiul de birouri și industrial variază în preț în funcție de locație, dar rămâne între 1 și 5 euro pentru un metru pătrat sau sub 1 euro într-o zonă economică liberă sau un parc industrial..

Forța de muncă din Moldova combină costuri reduse cu o productivitate ridicată, reflectând astfel factorul cheie pentru o performanță solidă în afaceri.

Evoluția salariului mediu brut pe economie
Sursa: Biroul Național de Statistică, 2022

Salariul mediu lunar în comparație, EUR
Sursa: Trading Economics, 2022