Republica Moldova se poate mândri cu specialiști înalt calificați în diverse domenii, datorită unui sistem educațional excelent și a unei formări continue a forței de muncă. Muncitorii și practicanții independenți sunt apreciați pentru disciplină, diligenta, punctualitatea și devotamentul lor față de profesie.

Republica Moldova are o populație cuprinsă între 2,6 și 2,7 milioane de rezidenți permanenți (cu excepția regiunii Transnistria și a orașului Bender), structurați ca o societate polietnică. Vorbitorii de limba română constituie cea mai mare grupă de cetățeni - mai mult de 75% (limba rusă este larg utilizată în viața socio-economică, iar generațiile născute după obținerea independenței țării vorbesc fluent alte limbi, în special engleza).

invest-in-moldova

În capitala țării, Chișinău (inclusiv suburbiile), locuiesc aproximativ 830.000 de rezidenți.

Datele statistice oficiale pentru anul 2022 indică faptul că populația urbană cuprinde 1102,5 mii de persoane, în timp ce populația rurală se ridică la 1501,3 mii de persoane. Femeile constituie majoritatea populației cu rezidență obișnuită (52,3% femei și 47,7% bărbați). Speranța de viață medie este de 65 de ani pentru bărbați și 73 de ani pentru femei. În același an, numărul mediu de medici la 10.000 de rezidenți a fost de 47.

Segmentul tânăr al populației manifestă un interes crescut în colaborarea cu companii multinaționale, având intenția de a-și valorifica competențele și aptitudinile. În anul 2022, populația economic activă a atins cifra de aproximativ 890.000 de persoane.

Sursă: Biroul Național de Statistică, Statistici Regionale

În anul școlar 2022/2023, sistemul educațional al Republicii Moldova cuprindea 1.479 de instituții pentru îngrijirea și educația timpurie a copiilor (IETC), 1.218 școli primare și secundare, 90 de instituții pentru educație și formare profesională (EFP) și 21 de instituții de învățământ superior. Educația profesională constituie o componentă esențială a sistemului național de învățământ, orientată spre pregătirea și dezvoltarea competențelor specifice, având ca obiectiv furnizarea unei forțe de muncă pregătite pentru economia națională și pentru companii. Educația profesională oferă instruire într-o profesie conform cadrului european armonizat al calificărilor, în conformitate cu cerințele pieței muncii.

Elevii înmatriculați și absolvenții instituțiilor de învățământ secundar superior și superior, anul 2022/2023.