Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională a fost instituit prin Hotărârea de Guvern nr. 585/2016, cu scopul de a asigura promovarea și monitorizare transparentă a proiectelor investiţionale de importanţă naţională, dar și pentru a asigura utilizarea eficientă a oportunităţilor de investiţii. Examinarea proiectelor investiționale de importanță pentru securitatea statului se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2021, privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 585/2016 (modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 303/2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 188-191 din 26.04.24 art. 388, în vigoare din 26.05.2024), conform pct. 6 din Anexa nr. 2: […] Secretariatul Consiliului, în sensul prezentei hotărâri, este asigurat de către Agenția Servicii Publice. […] Astfel, Agenția de Investiții a finalizat cu succes transferul responsabilităților de secretariat al Consiliului menționat către ASP.

Procesele verbale ale ședințelor anterioare ale Consiliului pot fi accesate aici:
https://gov.md/ro/content/consiliului-pentru-promovarea-proiectelor-investitionale-de-importanta-nationala