Ruta cultural-turistică a Bisericilor de Lemn din România și Republica Moldova

În vederea capitalizării identității comune și rezonării eforturilor conjugate în scopul promovării potențialului turistic regional și colaborării transfrontaliere, Republica Moldova s-a raliat la ,,Ruta cultural-turistică a bisericilor de lemn” dezvoltată și promovată de către România, care a fost extinsă pe teritoriul țării noastre în data de 12 aprilie 2021.

Efectele extinderii Rutei Bisericilor de Lemn din România, pe teritoriul Republicii Moldova sunt următoarele:

  • punerea în valoare a obiectivelor culturale, de artă, a moștenirii istorice;
  • dezvoltarea turismului și stimularea dezvoltării economice și sociale locale;
  • creșterea vizibilității României și a Republicii Moldova, ca destinații turistice atractive și durabile, prin intermediul patrimoniului cultural-istoric;
  • dezvoltarea durabilă a turismului cultural;
  • dezvoltarea relațiilor transfrontaliere între agenții economici din cadrul unei Rute Cultural Turistice.

Astfel, bisericile de lemn aflate pe teritoriul Republicii Moldova vor servi drept pilon pentru dezvoltarea durabilă a monumentelor de artă și cult, contribuind la valorificarea patrimoniului cultural și istoric comun.

Ruta Bisericilor de Lemn din România și Republica Moldova este o călătorie în timp, de-a lungul a sute de ani de istorie și de evenimente culturale și cuprinde actualmente 183 de lăcașe de cult din 9 județe din România și 7 biserici de lemn din Republica Moldova din 3 raioane: Călărași, Briceni, Glodeni inclusiv Biserica de lemn din cadrul Complexului Muzeal Muzeul Satului - ,,Adormirea Maicii Domnului”, care este cea mai veche de pe te teritoriul țării noastre.

Bisericile de lemn din Republica Moldova sunt următoarele:

 Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului” din Hrișeni (Chișinău), Muzeul Satului;
 Biserica de lemn “Acoperământul Maicii Domnului” din satul Palanca, raionul Călărași;
 Biserica de lemn “Sfântul Nicolae” din satul Horodiște, raionul Călărași;
 Biserica de lemn “Sfântul Dumitru” din satul Mândra, raionul Călărași;
 Biserica de lemn “Sfânta Cuvioasa Parascheva” din satul Hoginești, raionul Călărași;
 Biserica de lemn “Sfântul Arhanghel Mihail” din satul Limbenii Vechi, raionul Glodeni;
 Biserica de lemn “Sfânta Treime”, comuna Larga, raionul Briceni.

Biserica de lemn ,,Adormirea Maicii Domnului”

Biserica de lemn ,,Acoperământul Maicii
Domnului”

Biserica de lemn ,,Sfântul Arhanghel Mihail”

Menționăm că, pe teritoriul Republicii Moldova, ruta urmează a fi extinsă și în cadrul altor raioane.

Ruta Bisericilor de Lemn